ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Maintenance of Vulcanizing Press

    ការថែរក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

    ក្នុងនាមជាឧបករណ៍រួមគ្នានៃខ្សែក្រវ៉ាត់ conveyor ឧបករណ៍រំអិលត្រូវតែត្រូវបានថែរក្សាតាមរបៀបដូចគ្នានឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលប្រើដើម្បីពង្រីកអាយុកាលសេវាកម្មរបស់វា។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះម៉ាស៊ីនសំអិតសំអាងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានអាយុកាលសេវាកម្មច្រើនជាង ១០ ឆ្នាំដរាបណាវាត្រូវបានប្រើប្រាស់និងថែរក្សាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នេះ ...
    អាន​បន្ថែម